Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

THỜI GIAN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC


A. Khu vực tự học: Tầng 1

+ Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 7h - 21h
+ Thứ Bảy: Từ 7h - 11h & 13h30 - 21h

B. Khu vực tham khảo: Tầng 2, Tầng 3

+ Thứ Hai đến thứ Sáu:
- Sáng: Từ 7h - 11h
- Chiều: Từ 13h30 - 17h


(Nghỉ phục vụ các ngày lễ, tết theo qui định của Nhà trường)