Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Cơ cấu tổ chức nhân sự

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Giám Đốc Trung Tâm
ThS. Trần Nữ Sơn Thi

P. Giám Đốc Trung Tâm
ThS. Võ Thị Quỳnh

Cán bộ khu sách Tiếng Việt


CN. Hoàng Thị Trinh Tiên

Cán bộ Phòng tài nguyên 1

CN. Nguyễn Thị Ý Nhi

Cán bộ khu sách Tiếng Việt
CN. Nguyễn Thị Thúy

Cán bộ khu sách, tạp chí Ngoại văn

CN. Trương Thị Cúc

Cán bộ phòng Tài nguyên thông tin 2

CN. Nguyễn Thị Bảy

Cán bộ khu vực tự học
CN. Trần Lê Ngọc Anh

Cán bộ phòng Tài nguyên thông tin 2

CN. Phan Thùy Anh

Cán bộ khu sách, tạp chí Ngoại văn


Nguyễn Công Tín

Cán bộ phòng Tài nguyên Thông Tin 2

CN. Nguyễn Nhật Quang

Cán bộ phòng Tài nguyên Thông Tin 2


NV. Từ Thị Nam Thái

Cán bộ phòng Photocopy
Nhân sự Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Ban Giám Đốc:

ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Giám Đốc Trung Tâm

ThS. Trần Nữ Sơn Thi - Phó Giám Đốc Trung Tâm

- Tài Nguyên Thông Tin:

CN. Trương Thị Cúc - Chuyên viên

CN. Trần Lê Ngọc Anh - Chuyên viên

CN. Hoàng Thị Trinh Tiên - Chuyên viên

- Công Nghệ Thông Tin:

Nguyễn Công Tín - Chuyên viên

CN. Nguyễn Nhật Quang - Chuyên viên

- Phục Vụ Bạn Đọc:

CN. Nguyễn Thị Ý Nhi - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Quỳnh - Chuyên viên

CN. Phan Thùy Anh - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Thúy - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Bảy - Chuyên viên

- Phục vụ, Photocopy:

Từ Thị Nam Thái - Nhân viên