Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

NỘI QUY TRUNG TÂM THÔNG TIN -THƯ VIỆN


 1. Toàn thể sinh viên, học viên SĐH , cán bộ, giảng viên, cán bộ Bệnh viện thuộc trường Đại học Y Dược Huế đều được sử dụng tất cả các dịch vụ của Trung tâm.
 2. Sinh viên, học viên SĐH, cán bộ ngoài trường đến Thư viện phải có thẻ Thư viện hoặc giấy giới thiệu trình cho cán bộ phụ trách Thư viện ở tầng 1 của Trung tâm. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.
 3. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn và không sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho Trung tâm.
 4. Bạn đọc đến Trung tâm cần trang phục nghiêm túc; giữ gìn trật tự, an toàn và mỹ quan chung. Không hút thuốc trong các khu vực của Trung tâm. Để tư trang  vào nơi quy định; Xuất trình thẻ Thư viện tại quầy thủ thư.
 5. Không đảo lộn trật tự sắp xếp trên giá; không ghi chép trong khu vực chọn sách. Không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.
 6. Sách, giáo trình mượn, trả theo đúng quy định của Thư viện . Đọc xong phải để đúng nơi quy định rồi mới được mượn tài liệu khác đọc tiếp.
 7. Bạn đọc cần trân trọng, giữ gìn tài liệu, không cắt xé, viết vẽ hoặc làm hỏng tài liệu. Không được chụp ảnh, quay phim các tài liệu có trong Thư viện. Trường hợp muốn chụp ảnh quay phim làm tài liệu minh họa phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Thư viện. Độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu, đăng ký với cán bộ phụ trách tại các quầy lưu hành, không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng, khi chưa được sự đồng ý của cán bộ phụ trách.
 8. Kiểm tra tài liệu trước khi mượn, nếu có hiện tượng rách bẩn, mất trang cần báo ngay cho thủ thư, nếu không bạn đọc chịu trách nhiệm trước khi trả. Bạn đọc phải trả tài liệu đúng thời hạn quy định, chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.
 9. Khi sử dụng Phòng máy tính để tra cứu, không được dịch chuyển các thiết bị, không tự ý cài đặt phần mềm, không được sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản. Chỉ được sử dụng Internet để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Tuyệt đối không cài các chương trình , phần mềm vào máy tính trong Thư viện. Tắt máy khi không sử dụng. Khi có sự cố phải báo ngay cho cán bộ phụ trách không tự ý sữa chữa.
 1. Bạn đọc vi phạm Nội quy, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp
 2. Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 09 năm 2015
  HIỆU TRƯỞNG
  (Đã ký)