Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

TỔNG QUAN THƯ VIỆN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

1/ Tổng quan về thị xã:

- Diện tích: 168,47 km².

- Số lượng xã, phường: 5 phường và 3 xã.

- Dân số: 88.380 người.

2/ Về phòng truy cập Internet thuộc Dự án BMGF-VN:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Đơn vị chủ quản: Phòng VHTT.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Khương Thị Thủy.

+ Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân Thư viện - Thông tin.

+ ĐT: 0989.269.704

+ Email: khuongthithuythuy@yahoo.com.vn

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 10 máy vi tính (Dự án BMGF-VN)

- Lượt người truy cập: 1.820 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã:  Bưu điện Văn hóa xã Tiến Thành

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN:  02 Thư viện xã (Tân Thành, Tiến Hưng).