Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Thông báo về việc Hưởng ứng các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

  • 12/04/2024
  • 161
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Thực hiện Kế hoạch số 1585/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024;
Thực hiện Công văn số 1173/BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2024 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024;
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .

Trung tâm Thông tin-Thư viện thông báo tới toàn thể sinh viên toàn Trường các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. Từ đó, nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.
- Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên và xây dựng thói quen đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, thúc đẩy phong trào đọc sách trong Nhà trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Các hoạt động của chương trình
1.1. Tổ chức Cuộc thi ảnh online với chủ đề “Bạn đọc với Thư viện và Sách”

- Trung tâm Thông tin - Thư viện phát động sinh viên tham gia cuộc thi và tổ chức cuộc thi (nội dung thể lệ cuộc thi kèm theo)
- Thời gian: Từ 12/4/2024 - 23/4/2024

1.2. Hưởng ứng và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 cho sinh viên vòng sơ khảo trong toàn trường. 

- Trung tâm Thông tin -Thư viện phối hợp với Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên tổ chức phát động sinh viên tham gia cuộc thi (nội dung thể lệ vòng sơ khảo cuộc thi kèm theo)
Thời gian: Ngày 15/4/2024- 15/05/2024

File đính kèm thể lệ 2 cuộc thi:

1.3. Tổ chức lớp Tập huấn “Tìm kiếm tài liệu khoa học và tổ chức tài liệu tham khảo phục vụ viết luận văn và bài báo khoa học”

Thời gian: 8h-11h30 ngày 20/4/2024 
Địa điểm: Tại phòng máy tính tầng 4 Trung tâm Thông tin thư viện

1.4. Triển lãm, trưng bày Sách

- Triển lãm sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện với nội dung: “Nguồn học liệu nội sinh”. 
Thời gian: 15/4/2024-25/4/2024
Địa điểm: Phòng trưng bày sách tầng 2 Trung tâm Thông tin Thư viện

2. Về thời gian và địa điểm

Thời gian : Các hoạt động diễn ra từ ngày 15/4/2024 đến ngày 25/4/2024
 Địa điểm: Tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Y- Dược Huế 
Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc tham gia hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Trung tâm Thông tin - Thư viện năm 2024./.


TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN


  • Admin TV

Mới nhất

Thông báo về việc đăng ký sử dụng phòng học nhóm tại Thư viện
Nhằm đáp ứng nhu cầu học nhóm, thảo luận nhóm của sinh viên và học viên đến học tập, từ ngày 21/5/2024 Trung tâm Thông tin – Thư viện triển khai phục vụ bạn đọc đăng ký sử dụng phòng học nhóm.
Thông báo về việc tổ chức khóa học “Tìm kiếm tài liệu khoa học và tổ chức tài liệu tham khảo phục vụ viết luận văn và bài báo khoa học” lần thứ 3,4
Nhằm cung cấp thông tin cho sinh viên, học viên và những người quan tâm đang viết luận văn và bài báo khoa học, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo tổ chức khóa học.
Thông báo về việc tổ chức khóa học “Tìm kiếm tài liệu khoa học và tổ chức tài liệu tham khảo phục vụ viết luận văn và bài báo khoa học” lần thứ 2
Nhằm cung cấp thông tin cho sinh viên, học viên và những người quan tâm đang viết luận văn và bài báo khoa học, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo tổ chức khóa học

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.