Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008

  • 26/03/2010
  • 16547
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện. Để có thông tin rõ hơn về danh sách này, vui lòng tải tập tin đính kèm.

  luan_van_chuyen_khoa_cap_2.doc
  • Admin TV

Mới nhất

Thông báo về Hội thảo trực tuyến:"Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết báo khoa học quốc tế"
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo đến quý độc giả về mời tham gia Hội thảo trực tuyến:"Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết báo khoa học quốc tế".
Thông báo về tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 8
Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo đến quý độc giả về ngày Sách Việt Nam lần thứ 8
Thông báo mở cửa khu vực tự học ở tầng 1 Trung tâm TT – Thư viện phục vụ độc giả học buổi trưa
Để đáp ứng nhu cầu về chỗ học tập của sinh viên và học viên của Trường, từ ngày 01/04/2021 Trung tâm TT – Thư viện sẽ mở cửa Khu vực tự học ở tầng 1 của Trung tâm vào buổi trưa.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.