Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

TÌM TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU


Trung tâm Thông tin - Thư viện nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), tìm luận văn, luận án của các trường đại học Y Dược trong nước, ....

Độc giả có nhu cầu cần hỗ trợ tìm tài liệu tham khảo tại Trung tâm xin vui lòng liên hệ với cán bộ tại quầy hướng dẫn khu vực tham khảo sách ngoại văn, tạp chí và luận văn – Tầng 3

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ với cán bộ Thư viện:

CN. ĐẶNG NGỌC Ý NHI

Số ĐT: 0785.530.463

E-Mail: thuvienydhue@gmail.com

Trung tâm rất hân hạnh được phục vụ