Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Mới nhất

Danh mục Luận văn Bác sĩ nội trú năm 2023
Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế xin gửi đến quý độc giả Danh mục Luận văn Bác sĩ nội trú năm 2023
Danh mục Luận văn Cao học năm 2023
Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế xin gửi đến quý độc giả Danh mục Luận văn Cao học năm 2023.
Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ Thạc sĩ và trình độ Tiến sĩ tại Đại học Huế
Ngày 30/11/2023 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1860/QĐ-ĐHH ban hành “Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ Thạc sĩ và trình độ Tiến sĩ tại Đại học Huế”. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế có đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.