Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Cơ cấu tổ chức nhân sự

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

ThS. Trần Nữ Sơn Thi

Phó giám đốc, Phụ Trung tâm Thông tin - Thư việnThS. Nguyễn Thị Bích Hằng

Phòng tài nguyên Thông tinTS. Nguyễn Thanh Tùng

Phòng tài nguyên Thông tin CN. Trần Lê Ngọc Anh

Phòng tài nguyên Thông tin CN. Nguyễn Nhật Quang

Phòng tài nguyên Thông tin KS. Nguyễn Công Tín

Phòng tài nguyên Thông tin ThS. Trương Thị Cúc

Dịch vụ thông tinCN. Nguyễn Thị Bảy

Dịch vụ thông tinCN. Đặng Ngọc Ý Nhi

Dịch vụ thông tinThS. Võ Thị Quỳnh

Dịch vụ thông tinCN. Phan Thuỳ Anh

Dịch vụ thông tinCN. Nguyễn Thị Thanh Thuý

Dịch vụ thông tinNV. Từ Thị Nam Thái

Phòng Photocopy


Nhân sự Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Ban Giám Đốc:

ThS. Trần Nữ Sơn Thi - Phụ trách Trung Tâm

- Tài Nguyên Thông Tin:

ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Chuyên viên chính

CN. Trần Lê Ngọc Anh - Chuyên viên

TS. Nguyễn Thanh Tùng 

CN. Nguyễn Nhật Quang - Chuyên viên

KS. Nguyễn Công Tín - Chuyên viên

- Dịch vụ Thông tin:

ThS. Trương Thị Cúc - Chuyên viên chính

CN. Phan Thùy Anh - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Bảy - Chuyên viên

CN. Đặng Ngọc Ý Nhi - Chuyên viên

ThS. Võ Thị Quỳnh - Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chuyên viên

- Phục vụ, Photocopy:

Từ Thị Nam Thái - Nhân viên