Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

photo tài liệu phục vụ theo yêu cầu

Quý độc giả có nhu cầu cần photo tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghiên cứu tại Trung tâm xin vui lòng liên hệ với cán bộ tại quầy hướng dẫn ở các tầng để được hướng dẫn hoặc qua email: thuvienydhue@gmail.com.

Trung tâm rất hân hạnh được phục vụ