Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

LIÊN KẾT WEBSITE


1. Tài liệu Y học Bộ Y Tế: http://tailieu.yte.gov.vn/

2. Thư viện trường Đại học Y tế Công Cộng: https://library.huph.edu.vn/

3. Thư viện Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam: http://thuvien.vutm.edu.vn/

4. Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng – thư viện số: https://library.spmph.edu.vn/Default.aspx

5. Học viện Quân y: http://hocvienquany.vn/portal/TrangChu.html

6. Thư viện trường Đại học Y dược Hà Nội: http://thuvien.hup.edu.vn/Pages/default.aspx

7. Thư viện trường Đại học Y Hà Nội: http://thuvien.hmu.edu.vn/pages/cms/wpid-home.html

8Thư viện Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10827 

9. Thư viện Đại học Y Dược Thái Nguyên: http://thuvien.tump.edu.vn/

10. Thư viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: http://hmtu.koha.vn/

11. Thư viện Đại học Y khoa Vinh: http://thuvien.vmu.edu.vn/

12. Trung tâm học liệu Huế: http://webopac.lrc-hueuni.edu.vn/

13. Thư viện Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng: http://libs.udn.vn/primo_library/libweb/action/search.do?vid=lyd

14. Thư viện Đại học Y Dược Cần Thơ: http://lib.ctump.edu.vn/

15. Thư viện trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh: https://library.ump.edu.vn/

16. Thư viện Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: http://pnt.tailieu.vn/