Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Nhằm bổ sung cho độc giả một số nguồn học liệu được bình duyệt, có chất lượng cao, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc một số nguồn học liệu truy cập mở đáng chú ý sau:

STTNhan đềĐịa chỉ truy cậpTruy cậpMô tả
1

Freebooks4doctors

Tại đây
Truy cập tự doFreebooks4doctors cho phép bạn truy cập tự do vào các phiên bản toàn văn các sách điện tử về y học. Trang web bao gồm hơn 370 nhan đề sách được sắp xếp theo chủ đề riêng biệt như là: sinh học, dinh dưỡng.
2

Google Books

Tại đây
Truy cập tự do
Google Books cung cấp thông tin của hàng triệu cuốn sách được xuất bản trên khắp thế giới. Nếu cuốn sách đó không có bản quyền, hoặc được sự cho phép của các nhà xuất bản, bạn có thể xem bản xem trước của cuôn sach, và trong một số trường hợp thì bạn có thể xem toàn bộ nội dung của sách. Nếu cuốn sách ở trên miền công cộng, bạn có thể tải xuống bản PDF miễn phí.
3MIMS
Tại đâyTruy cập tự do