Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Photo tài liệu phục vụ nghiên cứu

Quý độc giả có nhu cầu cần photo tài liệu tham khảo phục vụ học tập nghiên cứu tại Trung tâm xin vui lòng liên hệ với cán bộ tại quầy hướng dẫn ở các tầng để được hướng dẫn hoặc qua email: thuvienydhue@gmail.com.