Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa
Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Trần Quốc Khánh
Đề mục:
kháng sinh, thuốc tây
Ngày xuất bản:
2018
Nguồn gốc:
TC Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8 năm 2018
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Trong bài viết, bên cạnh những cảnh báo bác sỹ Khánh cũng đưa ra những giải pháp để hạn chế lạm dụng thuốc tây như thực hành vệ sinh tốt, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo, tìm hiểu về thuốc trước khi sử dụng ....

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TC KHCN VIETNAM SỐ 8 2018.pdf 115212 Kb XemTải