Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa
Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Ngô Huy Hoàng, Hoàng Thị Kim Huyền, Joy Notter
Đề mục:
sử dụng kháng sinh
Ngày xuất bản:
2010
Nguồn gốc:
Tạp chí dược học 10/2010 số 414
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả sau tập huấn về thay đổi trình độ nhận thức trong kê đơn thuốc điều trị cho cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định để hạn chế việc sử dụng kháng sinh chưa hợp lý, từ đó có những đề xuất cho việc xây dựng và hoàn thiện một chương trình tập huấn có thể nhân rộng ra các địa phương khác.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TC DUOC HOC SỐ 414 10 2010.pdf 467231 Kb XemTải