Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa
Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Thị Minh Hiền, Hoang Thị Kim Huyền
Đề mục:
STOPP, kê dơn thuốc, ngoại trú, bệnh nhân cao tuổi
Ngày xuất bản:
2016
Nguồn gốc:
Tạp chí Dược học số 5/2016
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Nghiên cứu này sử dụng STOPP 2014 để đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân cao tuổi tại phòng khám của một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Mục tiêu của nghiên cứu nhàm xác định tỷ lệ và các loại thuốc kê đơn không phù hợp gặp trên đơn thuốc, từ đó có được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kê đơn ngoại trú.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TC DUOC HOC 52016 SỐ 481.pdf 143714 Kb XemTải