Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện II Lâm Đồng năm 2023

Đánh giá sự hài lòng, tìm hiểu 1 số yếu tố liên quan của nhân viên y tế tại bệnh viện II Lâm Đồng

Loại tài liệu:
Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2
Tác giả:
Hoàng Thế Kiêm
Đề mục:
Quản lý y tế
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 2
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
tt.CK2.23.1740. HOANG THE KIEM.pdf 454591 Kb XemTải