Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Đăng ký mở thẻ

Hình độc giả

Thông tin chung

CMND/Thẻ HS không được để trống hoặc đã tồn tại
Họ và tên lót không được để trống
Tên không được để trống

Thông tin liên hệ

Thông tin tài khoản

Mật khẩu không được để trống
Xác nhận mật khẩu không đúng