Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ Thạc sĩ và trình độ Tiến sĩ tại Đại học Huế

  • 22/01/2024
  • 2449
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

        Ngày 30/11/2023 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1860/QĐ-ĐHH ban hành “Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ Thạc sĩ và trình độ Tiến sĩ tại Đại học Huế”. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Quy định gồm có 4 Chương, 12 Điều; nội dung chính bao gồm nguyên tắc liêm chính học thuật trong đào tạo, xử lý vi phạm liêm chính học thuật, trách nhiệm của người học, giảng viên, các đơn vị đào tạo và các đơn vị liên quan. 

Quy định chỉ rõ:

- Liêm chính học thuật trong đào tạo là sự trung thực, ngay thẳng và có trách nhiệm trong các hoạt động học tập và đào tạo

- Đạo văn là việc sử dụng các ý tưởng, đoạn văn, số liệu hoặc tài sản trí tuệ của người khác nói chung mà không trích dẫn nguồn

- Bịa đặt là hành vi trình bày và báo cáo những thí nghiệm không thực hiện, bịa ra và ghi chép những dữ liệu không có thật

- Gian lận là việc sử dụng các hành động gian dối, không trung thực trong hoạt động học thuật như: như chép bài, nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ, thi hộ làm bài hộ người khác, sử dụng tài liệu/ các phương tiện kỹ thuật không được phép mua bán, đánh cắp đề thi trong thi cử; giả mạo hồ sơ, gian dối trong kê khai hồ sơ học thuật

- Mức độ trùng lặp trong quy định này là mức độ giống nhau về nội dung giữa các sản   phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc của cùng một tác giả. Mức độ giống nhau được xác định qua nội dung các câu, đoạn văn giống nhau về nội dung giữa các sản phẩm được đối sánh.


Hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong đào tạo sẽ được xử lý:

- Mức độ trùng lặp đối với một hoặc nhiều sản phẩm khác nếu được xác định trên 25% nội dung của toàn bộ sản phẩm sẽ bị coi là vi phạm về liêm chính học thuật

- Các hành vi gian lận và bịa đặt được xử lý theo các quy định liên quan về tổ chức đào tạo, tổ chức thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần và các quy chế về công bố luận văn, luận án, sản phẩm học thuật của Đại học Huế và của pháp luật

- Trường hợp có đơn thư khiếu nại sẽ thành lập hội đồng thẩm định xem xét tính chính xác và mức độ vi phạm và hội đồng sẽ triển khai thẩm định, quyết định các hình thức xử lý theo quy định

Toàn văn Quyết định 1860/QĐ-ĐHH:

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/kyso/2023/12/Quy_dinh_Liem_chinh_hoc_thuat_FINAL_signed_signed_signed11.pdf


TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
  • Admin TV

Mới nhất

Thông báo về việc Hưởng ứng các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024
Trung tâm Thông tin-Thư viện thông báo tới toàn thể sinh viên toàn Trường các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo “Tìm kiếm tài liệu khoa học và tổ chức tài liệu tham khảo phục vụ viết luận văn và bài báo khoa học”
Nhằm cung cấp thông tin cho sinh viên, học viên và những người quan tâm đang viết luận văn và bài báo khoa học, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo tổ chức khóa đào tạo: "Tìm kiếm tài liệu khoa học và tổ chức tài liệu tham khảo phục vụ viết luận văn và bài báo khoa học"
Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink
Trung tâm Thông tin – Thư viện giới thiệu đến với Quý thầy/cô, các em sinh viên và các anh/chị học viên của Trường về CSDL SpringerLink để tra cứu tài liệu toàn văn Y – Dược trực tuyến.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.