Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) | Tổ chức hoạt động dịch vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện​ (17/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet

  • 18/11/2021
  • 562
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Nhằm hỗ trợ độc giả trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường học trực tiếp, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tiến hành hướng dẫn sử dụng thư viện cho đối tượng người dùng tin là những sinh viên năm thứ nhất mới vào trường ngày 11/11/2021. 

Hình thức hướng dẫn trực tuyến: Google Meet.

Mục đích của việc hướng dẫn cho nhóm đối tượng này là nhằm giúp người dùng tin khai thác được nguồn lực thông tin – thư viện trên cơ sở nắm bắt được cơ chế tổ chức của hoạt động TT-TV, cung cấp cho người dùng tin những thông tin để tìm kiếm nguồn tin một cách có hiệu quả, biết sử dụng, khai thác các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện. 

Nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn người dùng tin gồm có 5 nội dung chính:

- Giới thiệu chung về Thư viện;

- Thông tin về các qui định, nội quy và chính sách của Thư viện;

- Giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin, các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện đang triển khai;

- Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin;

- Giải đáp, hỗ trợ.

Hình ảnh hướng dẫn sử dụng thư viện  • Admin TV

Mới nhất

THÔNG TIN VỀ ĐỢT KHẢO SÁT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KÌ 2, GIAI ĐOẠN 2017-2022
Trong 6 ngày từ 03-08/06/2022, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục chu kì 2, giai đoạn 2017-2022.
Danh mục nhan đề tạp chí năm 2022
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh mục tạp chí mới cập nhật năm 2022
Thông báo mở cửa phục vụ ngoài giờ tại khu vực tự học
Để phục vụ nhu cầu học tập của học viên, sinh viên nhà trường. Trung tâm thông tin- Thư viện phối hợp với Hội sinh viên nhà trường mở cửa phục vụ ngoài giờ tại khu vực học tập, tầng 1 của Trung tâm.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.