Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet - Đợt 2​ (07/01/2022) | Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet​ (18/11/2021) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet

  • 18/11/2021
  • 163
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Nhằm hỗ trợ độc giả trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường học trực tiếp, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tiến hành hướng dẫn sử dụng thư viện cho đối tượng người dùng tin là những sinh viên năm thứ nhất mới vào trường ngày 11/11/2021. 

Hình thức hướng dẫn trực tuyến: Google Meet.

Mục đích của việc hướng dẫn cho nhóm đối tượng này là nhằm giúp người dùng tin khai thác được nguồn lực thông tin – thư viện trên cơ sở nắm bắt được cơ chế tổ chức của hoạt động TT-TV, cung cấp cho người dùng tin những thông tin để tìm kiếm nguồn tin một cách có hiệu quả, biết sử dụng, khai thác các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện. 

Nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn người dùng tin gồm có 5 nội dung chính:

- Giới thiệu chung về Thư viện;

- Thông tin về các qui định, nội quy và chính sách của Thư viện;

- Giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin, các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện đang triển khai;

- Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin;

- Giải đáp, hỗ trợ.

Hình ảnh hướng dẫn sử dụng thư viện  • Admin TV

Mới nhất

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế hướng dẫn sinh viên năm nhất sử dụng Thư Viện
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức 4 buổi hướng dẫn sử dụng thư viện cho các em sinh viên năm thứ nhất thông qua hình thức trực tuyến Google Meet.
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet - Đợt 2
Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, quý bạn đọc không thể đến Trung tâm tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, Trung tâm Thông tin – Thư viện trường triển khai tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện đến quý bạn đọc có nhu cầu đăng ký tham gia.
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện trực tuyến qua Google Meet
Nhằm hỗ trợ độc giả trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường học trực tiếp, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tiến hành hướng dẫn sử dụng thư viện cho đối tượng người dùng tin là những sinh viên năm thứ nhất mới vào trường ngày 11/11/2021.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.