Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) | Hướng dẫn sử dụng tài liệu theo Luật Sở hữu trí tuệ​ (05/10/2021) | Hướng dẫn tra cứu và tham khảo tài liệu luận văn, luận án​ (26/08/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Hướng dẫn sử dụng tài liệu theo Luật Sở hữu trí tuệ

  • 05/10/2021
  • 368
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 về quyền tác giả, quyền liên quan;

    Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

1. Tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ, Thư viện có quyền sao chép tài liệu đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:

- Sao chép tài liệu để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

Khi sao chép tài liệu phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Trích dẫn tài liệu mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

- Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại.

 2. Tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ (đối với cá nhân):

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân.

3. Tại khoản 1, 2 điều 25 của Nghị định số 100/2006/NĐ-CPkhoản 1, 2 của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP:

-  Tự sao chép một bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.

-  Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ là việc sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

  • Admin TV

Mới nhất

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Thư viện.
Hướng dẫn sử dụng tài liệu theo Luật Sở hữu trí tuệ
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin gửi đến quí độc giả "Hướng dẫn sử dụng tài liệu theo Luật Sở hữu trí tuệ" để độc giả sử dụng tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu theo đúng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đã ban hành.
Chào mừng tân sinh viên K64 trường ĐH Y Dược Huế, Đại học Huế.
Chào mừng tân sinh viên K64 trường ĐH Y Dược Huế, Đại học Huế.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.