Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

  • 18/10/2021
  • 8581
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Trung tâm Thông tin Thư viện gửi đến quý độc giả slide giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Thư viện.

Xem hướng dẫn tại đây.

  • Admin TV

Mới nhất

Danh mục Luận văn Cao học năm 2022
Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế xin gửi đến quý độc giả Danh mục Luận văn Cao học năm 2022. Để xem tiếp vui lòng tải file đính kèm.
Danh mục Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp I năm 2022
Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế xin gửi đến quý độc giả Danh mục Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp I năm 2022.
Danh mục Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp II năm 2022
Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế xin gửi đến quý độc giả Danh mục Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp II năm 2022.

Xem nhiều nhất

Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo
Luận án chuyên Khoa cấp 2 năm 2002 - 2008
Thư viện đã tập hợp được các luận án chuyên Khoa cấp 2 từ 2002 -2008 và lưu trữ ở Trung tâm thông tin - Thư viện.
Danh mục luận án chuyên khoa cấp II năm 2009 - 2011
Từ 2009- 2011 đã có nhiều luận án chuyên khoa cấp II với nhiều chuyên Khoa khác nhau đã được tập hợp và lưu trữ ở Trung tâm.