Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Master Visual Diagnosis of ECG A Short Atlas (Learn ECG through ECG)

Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Shahzad Khan, Ren Jiang Hua
Đề mục:
ECG
Nhà xuất bản:
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd
Ngày xuất bản:
2013
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Lượt xem: 1 Lượt tải: 0
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
WG17.pdf 9789 Kb XemTải