Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Nghiên cứu nguy cơ xuất huyết trong bệnh viện và sau xuất viện bằng thang điểm NCDR CathPCI và CRUSADE ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da

Luận án nghiên cứu các mục tiêu sau. 

 1/ Xác định tỉ lệ xuất huyết và ảnh hƣởng của xuất huyết đến tử vong của nhóm đối tƣợng nghiên cứu.

2/ Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan xuất huyết và đánh giá khả năng dự báo nguy cơ xuất huyết của thang điểm NCDR CathPCI và CRUSADE trên nhóm đối tƣợng nghiên cứu.

Loại tài liệu:
Luận án Tiến sĩ
Tác giả:
Nguyễn Hải Cường
Đề mục:
Nội khoa
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 23
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
TS.23.172. NGUYEN HAI CUONG.pdf 3624986 Kb XemTải