Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị chẩn đoán của siêu âm đàn hồi ở bệnh bướu giáp nhân

Luận án nghiên cứu các mục tiêu sau. 

1/ Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng (sinh hóa, miễn dịch), siêu âm thường quy, siêu âm đàn hồi và kết quả giải phẫu bệnh ở bệnh nhân bướu giáp nhân có chỉ định và được phẫu thuật.

2/ Xác định giá trị chẩn đoán bướu giáp nhân ác tính của siêu âm đàn hồi sử dụng đơn độc và phối hợp với siêu âm thường quy.

Loại tài liệu:
Luận án Tiến sĩ
Tác giả:
Nguyễn Trung Hưng
Đề mục:
Nội khoa
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 3
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
TS.23.169. NGUYEN TRUNG HUNG.pdf 6165579 Kb XemTải