Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Giá trị nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/ albumin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần chiếu đèn ở trẻ đẻ non

Luận án nghiên cứu các mục tiêu sau. 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ đẻ non. Khảo sát một số yếu tố liên quan đến nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/ albumin máu cuống rốn ở trẻ đẻ non. Xác định giá trị của nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/ albumin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần chiếu đèn ở trẻ đẻ non.

Loại tài liệu:
Luận án Tiến sĩ
Tác giả:
Nguyễn Thị Thanh Bình
Đề mục:
Nhi khoa
Ngày xuất bản:
2024
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 6
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
TS.24.173. NGUYEN THI THANH BINH.pdf 11705496 Kb XemTải