Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại các trạm y tế thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Mô tả tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, xác định tỷ lệ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại các trạm y tế xã thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Loại tài liệu:
Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2
Tác giả:
Đinh Ngọc Long
Đề mục:
Quản lý y tế
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 8
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
tt.CK2.23.1744. DINH NGOC LONG.pdf 414447 Kb XemTải