Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai của sản phụ vào sinh tại trung tâm y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai của sản phụ vào sinh tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Loại tài liệu:
Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2
Tác giả:
Nguyễn Hữu Bôn
Đề mục:
Quản lý y tế
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
Lượt xem: 3
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
tt.CK2.23.1739. NGUYEN HUU BON.pdf 988908 Kb XemTải