Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Etiology and Morphogenesis of Congenital Heart Disease From Gene Function and Cellular Interaction to Morphology

Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Toshio Nakanishi, Roger R. Markwald, H. Scott Baldwin, Bradley B. Keller, Beepak Srivastara, Hiroyuki Yamagishi
Đề mục:
Heart Disease, Etiology, Morphogenesis
Nhà xuất bản:
Springer
Ngày xuất bản:
2016
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Lượt xem: 3 Lượt tải: 0
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
WG25.pdf 14018 Kb XemTải