Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) | Hướng dẫn sử dụng cơ bản CSDL ScienceDirect​ (23/02/2022) | Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện​ (18/10/2021) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng Ubiquitous-based learning trong khóa học về chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ cho sinh viên điều dưỡng

: Khái niệm về UBL (Ubiquitous-based learning: Học tập mọi lúc mọi nơi) đã được giới thiệu trong giáo dục y khoa trong vài năm, nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục điều dưỡng. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng UBL trong khóa học về chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ cho sinh viên điều dưỡng.

Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Ngô Thị Mộng Tuyền
Đề mục:
Điều dưỡng
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Y- Dược Huế
Tác giả phụ:
Nguyễn Thị Anh Phương
Ngày xuất bản:
2022
Định dạng:
pdf
Nguồn gốc:
Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y-Dược Huế
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem: 2 Lượt tải: 1
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
PDF_2022m011d025_10_15_12.pdf 376615 Kb XemTải