Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa

Nghiên cứu sự thay đổi hình thái và chức năng thận sau phẫu thuật sỏi niệu quản cùng bên

Luận án nghiên cứu các mục tiêu sau. 

1/ Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả can thiệp phẫu thuật sỏi niệu quản một bên.

2/ Đánh giá sự thay đổi hình thái, mức lọc cầu thận và các yếu tố liên quan sau 3 tháng can thiệp phẫu thuật sỏi niệu quản một bên.

Loại tài liệu:
Luận án Tiến sĩ
Tác giả:
Đặng Văn Thắng
Đề mục:
Ngoại khoa
Ngày xuất bản:
2023
Định dạng:
pdf
Phạm vi:
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bản quyền:
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Lượt xem: 5
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
TS.23.170. DANG VAN THANG.pdf 6225706 Kb XemTải