Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện phục vụ tài liệu cho độc giả trường Đại học Y Dược Huế học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Y Dược Huế

Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).  
Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu đến quý độc giả danh mục sách mới cập nhật đợt II năm 2019.  
Nhằm phục vụ việc tra cứu tài liệu được thuận tiện hơn. Trung tâm Thông tin - Thư viện thân gửi đến độc giả bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu tài liệu Vebrary Thư viện.  
Sách mới theo chủ đề
 
Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu đến quý độc giả danh mục sách mới cập nhật đợt II năm 2019.  
 
Nhằm phục vụ việc tra cứu tài liệu được thuận tiện hơn. Trung tâm Thông tin - Thư viện thân gửi đến độc giả bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu tài liệu Vebrary Thư viện.