Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện phục vụ tài liệu cho độc giả trường Đại học Y Dược Huế học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Y Dược Huế

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
Folder: Display Templates
  
8/2/2013 4:48 PMSystem Account
ChiTietSach.master
ChiTietSach.master
  
4/9/2015 11:22 AMadmin15
login.master
login.master
  
8/28/2013 11:22 AMthanhthuy15
minimal.master
minimal.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator4
oslo.master
oslo.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
oslo.preview
oslo.preview
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
seattle.master
seattle.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
seattle.preview
seattle.preview
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
TaiNguyenThuVien.master
TaiNguyenThuVien.master
  
6/8/2015 3:46 PMadmin15
v4.master
v4.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator4
vebrary.master
vebrary.master
  
6/15/2016 10:18 AMadmin15
vebrary_baotapchidetail.master
vebrary_baotapchidetail.master
  
11/15/2013 3:01 PMadminpt15
vebrary_dichvu.master
vebrary_dichvu.master
  
9/23/2014 5:59 PMadmin15
vebrary_digitaldocument.master
vebrary_digitaldocument.master
  
9/23/2014 5:57 PMadmin15
vebrary_digitaldocument_admin.master
vebrary_digitaldocument_admin.master
  
9/23/2014 5:58 PMadmin15
vebrary_quantri.master
vebrary_quantri.master
  
11/12/2013 10:22 AMdemo15
vebrary_tapchionlinedetail.master
vebrary_tapchionlinedetail.master
  
11/15/2013 8:50 AMadminpt15
vebrary_thongkebaocao.master
vebrary_thongkebaocao.master
  
11/12/2013 10:23 AMdemo15
vebrary_thongtindocgia.master
vebrary_thongtindocgia.master
  
9/24/2014 8:26 AMadmin15
vebrary_tintuc.master
vebrary_tintuc.master
  
9/23/2014 6:01 PMadmin15