Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

TÌM TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU


Trung tâm Thông tin - Thư viện nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), dịch tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Đức,...), tìm luận văn, luận án của các trường đại học Y Dược trong nước, ....

Độc giả có nhu cầu cần hỗ trợ tìm tài liệu tham khảo tại Trung tâm xin vui lòng liên hệ với cán bộ tại quầy hướng dẫn khu vực tham khảo sách ngoại văn, tạp chí và luận văn – Tầng 3

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ với cán bộ Thư viện:

CN. ĐẶNG NGỌC Ý NHI

Số ĐT: 0785.530.463

E-Mail: thuvienydhue@gmail.com

Trung tâm rất hân hạnh được phục vụ.