Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện phục vụ tài liệu cho độc giả trường Đại học Y Dược Huế học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Y Dược Huế

Skip Navigation LinksVideos

  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Phòng bệnh vàng lá và rụng lá cây cao suuuuu
/Shared Documents/2013-11/mqdefault (3).jpgyoutube###http://www.youtube.com/embed/pJ9EEtVsXw811/28/2013Kỹ Thuật Chăm Sóc Tiêu
  
Chăm sóc  tiêu
/Shared Documents/2013-11/mqdefault (4).jpgyoutube###http://www.youtube.com/embed/Pe7qmEYE9B811/28/2013Kỹ Thuật Chăm Sóc Tiêu
  
/Shared Documents/2013-11/mqdefault (5).jpgyoutube###http://www.youtube.com/embed/d0DFUVKaNZk11/28/2013Kỹ Thuật Chăm Sóc Tiêu
  
/Shared Documents/2013-11/mqdefault.jpgyoutube###http://www.youtube.com/embed/SD60SDpDkAo11/28/2013Kỹ Thuật Chăm Sóc Tiêu
  
/Shared Documents/2013-11/trong-tieu3.jpgyoutube###http://www.youtube.com/embed/KftQapjND3s11/28/2013Kỹ Thuật Chăm Sóc Tiêu