Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa
Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Nguyễn Thị Song Hà, Lê Thị Uyển, Lê Thị Quỳnh Anh
Đề mục:
kê đơn thuốc, điều trị ngoại trú
Ngày xuất bản:
2015
Nguồn gốc:
TC Dược học 10/2015 số 474 năm 55
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú và phân tích tính hợp lý, kinh tế của đơn thuốc thông qua một số chỉ số sử dụng thuốc

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TC DUOC HỌC SỐ 474 10 2015.pdf 199711 Kb XemTải