Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/
Hình bìa
Loại tài liệu:
Tạp chí
Tác giả:
Nguyễn Văn Yên và CS
Đề mục:
sử dụng kháng sinh
Ngày xuất bản:
2011
Nguồn gốc:
TC Dược học 6/2011 số 422 năm 51
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh từ đó tìm ra các điểm bất hợp lý làm cơ sở để có giải pháp can thiệp là một vấn đề lớn, được thực hiện ở tất cả các quốc gia là nội dung không mới, các đề tài trong nước liên quan đến vấn đề quản lý sử dụng kháng sinh đã có nhiều song mới chỉ dừng ở cỡ mẫu nhỏ. Tuy nhiên chúng là những tiếng chuông cảnh báo về thực trạng sử dụng kháng sinh bất hợp lý.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TC DUOC HOC SỐ 422 10 2011.pdf 165741 Kb XemTải